PROPOZICIJE

DISTANCA:

Trka 11TriBelgrade sastoji se iz tri dela:

1.9 km plivanja na Adi Ciganliji

90 km vožnje bicikla podeljene u 4 kruga

21.1 km trčanja; 3 kruga

 

OSIGURANJE I LICENCE NA DAN TRKE

Učešće u 11TriBelgrade trci je otvoreno za sportiste svih nacija, licencirane ili ne koji imaju preko 18 godina.

Svako ko učestvuje u trci radi to na sopstvenu odgovornost i saglasan je da je fizički spreman da završi svaku deonicu trke u predviđenom vremenskom limitu koji je određen od strane organizatora. Savetujemo učesnike da imaju putničko zdravstveno osiguranje. Pri registraciji, učesnici treba da prilože svoje nacionalne triatlon licence. U slučaju da ih nemaju dužni su da plate licencu za taj dan u prijavnom centru. Za kupovinu dnevne licence obavezno je priložiti lekarsko uverenje ne starije od 6 meseci.

Svaki učesnik potpisuje saglasnost za učešće na trci i prikupljanje i obradu ličnih podataka u svhu trke.

DRAFTING

Triatlonac može ući u drafting zonu drugog triantlonca iskljucivo ako su sudije ili zvaničnici odobrili to u sledećim situacijama:

 • Iz bezbednosnih razloga
 • Na okrepnoj stanici
 • Na početku/kraju tranzitne zone
 • Na oštrim zaokretima
 • Ostalim bezbednosnim merama donetim od strane sudija i zvaničnika trke

Ako je triatlonac prestignut, mora se povući kako bi ispoštovao novu zonu drafta

 • PRESECANJE DRUGIH TRIATLONACA JE ZABRANJENO
 • Pretiče se uvek sa desne strane staze
 • Dve okrepne stanice biće obezbeđene po krugu, ali preporučujemo da ponesete sopstvene okrepe tj. ponesite svoju hranu (gelove, čokoladice)

 

DOPING KONTROLA

Doping kontrola će se vršiti u skladu sa trenutnim regulativama Anti-Doping Komisije Srpske Triatlonske Unije.

 

BEZBEDNOST I MEDICINSKA POMOĆ

Zonu trke čuvaće redari u koju će moći da se uđe uz pokazivanje narukvice ili akreditacije. Medicinski tim na stazi moći će da ukloni takmičare iz trke iz zdravstvenih razloga. Svako vozilo koje će koristiti biciklističku trasu, jasno će naznačiti svoje prisustvo na istoj svetlosnom i zvučnom signalizacijom. Vozila imaju prvenstvo prolaza u odnosu na takmičare, koji su dužni da naprave prostor za vozilo.

 

ŽALBE

U skladu sa pravilima Srpske Triatlonske Unije, bilo koji učesnik ili trener bilo kog od registrovanih klubova može podneti zahtev za privremene rezultate, nepravilnosti u organizaciji ili za sankcije koje su primenjivale sudije i zvaničnici. Zahtevi se moraju podneti u pisanom obliku i predati sudiji sa depozitom od 50€. Sudija će prvo razmotriti odluku. Da bi se rešio, žalba će biti dostavljena Odboru za žalbe da reši slučaj. U slučaju da žalba stigne do Odbora za žalbe, predsednik odbora će se sastati sa ostalim članovima i saslušati sve uključene strane i proučiti dokaze. Ako osoba koja uloži žalbu nije mogla biti prisutna, njihovi argumenti mogu se ostaviti u pismenoj formi. Nepoštovanje ovoga može poništiti žalbu. Nakon saslušanja svih mogućih dokaza, odbor će se povući da razmotri svoju presudu koja je konačna i neopoziva. Prva odluka će se saopštiti usmeno, a zatim pismeno. U slučaju da sudija ili Odbor za žalbe odluče u korist onoga koji se žali, vratiće mu puni iznos depozita.

 

VREMENSKI LIMIT

Plivanje: 01:10h

Plivanje + Bicikl: 05:00h

Finiš: 07:00h

Vremenski limit će važiti bez obzira na izlaznost. Posle ovog vremena učesnik će biti van konkurencije i može se kretati u skladu sa pravilima.

 

STAROSNE GRUPE

Muške i ženske starosne grupe:

18 – 24

25 – 29

30 – 34

35 – 39

40 – 44

45 – 49

50 – 54

55 – 59

60+

 

ARBITRAŽA I MERENJE VREMENA

Glavni sudija imenovan od strane Srpske Triatlonske Unije doneće konačnu odluku o bilo kojoj nepravilnosti u toku događaja. Merenje vremena vršiće se elektronskim sistemom za određivanje vremena putem čipa.

 

REGISTRACIJA, CENE I USLOVI

Potrošač-kupac može ostvariti pravo na povraćaj sredstava samo ukoliko je najkasnije u roku od 14 dana od dana izvršene uplate zahtevao povraćaj novca. Nakon isteka navedenog perioda Kupac nema pravo na povraćaj sredstava.  Kupcu se vraćaju sredstva koja je uplatio umanjena za iznos bankarskih provizija i troškova.

NAGRADE:

Novčane nagrade za pobednike u muškoj i ženskoj kategoriji:

 • I mesto: 2.000€
 • II mesto: 1.500€
 • III mesto: 1.000€
 • IV mesto: 300€
 • V mesto: 200€

 

IDENTIFIKACIJA UČESNIKA

Svaki takmičar dobija paket koja sadrži:

 • Startni broj
 • Nalepnice sa startnim brojem za kacigu, bicikl i torbe u tranzitnoj zoni
 • Narukvice
 • Raspored sa satnicom trke
 • Pravilnik
 • Pri preuzimanju startnog paketa, takmičar mora priložiti ličnu kartu ili pasoš radi potvrde identiteta zajedno sa Triatlon licencom

 

ŠTAFETE

Održaćemo takmičenje u 4 kategorije štafeta:

 1. Otvorena štafeta – 1.9km/90km/21.1km
 2. Kompanijska štafeta – 1.9km/90km/21.1km
 3. Super Fast Otvorena štafeta – 0.5km/22km/7km
 4. Super Fast Kompanijska štafeta – 0.5km/22km/7km

 

Pravila koja regulišu ovo takmičenje su ista kao i za jedan od sektora koji čine trku tj. plivanje, biciklizam i trčanje. Jedina specifična pravila za štafetne timove su:

 • Obrasce za prijavu moraju potpisati tri člana štafetnih timova. Preuzimanje startnog broja i dokumentacije će biti u vremenu i danu koje je odredila organizacija.
 • Svaka štafeta se sastoji od plivača, bicikliste i trkača.
 • Svaki član štafete će nositi čip na zglobu – koji će predavati sledećem članu po završetku svoje deonice.
 • Startni brojevi štafeta će se po boji razlikovati od individualnih učesnika.
 • Štafete mogu biti muškog, ženskog ili mešovitog sastava.
 • Svi učesnici Kompanijske štafete moraju biti iz iste kompanije

OTKAZIVANJE

U slučaju da vremenske nepogode ili okolnosti izvan mogućnosti i kontrole organizatora spreče održavanje događaja prema planiranom programu sa svim njegovim segmentima (plivanje, vožnja biciklom, trčanje), organizacija će izmeniti događaj prema odluci sudija Srpske Triatlonske Unije. Novi alternativni događaj se ni u kom slučaju neće pomerati za neki drugi dan, povraćaj sredstava nije moguć.

Primeri:

 • Otkazivanje plivačkog dela usled lošeg vremena: trka postaje duatlon
 • Otkazivanje biciklističkog dela usled vremenskih nepogoda, prirodne katastrofe koja bi onemogućila biciklističku trasu: trka postaje akvatlon
 • Otkazivanje biciklističkog i plivačkod dela: trka se svodi na trčanje
;