NAGRADNI FOND

Ceremonija dodele nagrada održaće se za svaku naznačenu kategoriju. Vreme dodele nagrada biće naknadno definisano.

Troje najbolje rangiranih u svakoj kategoriji dobijaju medalje. Pobednici u Juniorskom startu dobijaju pehar. Kategorije će biti proglašavane ako ima minimum 2 takmičara u kategoriji.

;