Mere Zaštite – COVID 19

sep 11, 2020

MERE ZAŠTITE OD ZARAZNE BOLESTI COVID-19 NA TAKMIČENJIMA IZ PROGRAMA SRPSKE TRIATLONSKE UNIJE

Dok traju posebne mere zaštite zdravlja, pored mere održavanja distance medju učesnicima, STU će na takmičenjima iz zvaničnog programa takmičenja sprovoditi i sledeće preventivno zaštitne mere:

 • Svi učesnici u takmičenju će biti u obavezi da nose maske izuzev sportista koji se takmiče u tom trenutku;
 • Rukavice će nositi svi angažovani za koje postoji mogućnost kontakta sa takmičarima, drugim učesnicima ili spravama i opremom sa kojima triatlonci ostvaruju kontakt;
 • Na svim disciplinama kao i u kancelarijama će biti obezbedjeno adekvatno dezinfekciono sredstvo za ruke koje pre ulaska na mesto trke moraju da koriste svi učesnici u takmičenju;
 • Na mestima neophodnohg okupljanja triatlonaca, biće jasno označen prostor za tu namenu sa obeleženom bezbednosnom distancom i uz minimalno zadržavanje;
 • Sve aktivnosti i administrativni poslovi će biti organizovani napolju. Ulazak u ove prostore (prostorije, šatore) biće moguć samo uz masku, rukavice i prolazak kroz podnu dezobarijeru;
 • U administrativnom prostoru, gde nije moguće izbeći bliži kontakt osoblja i takmičara biće postavljene prozirne plastične barijere;
 • Kretanje svih takmičara i drugih angažovanih lica biće sveden na minimum i organizovan jednosmerno tako da se ulazak i izlazak sa mesta trke nalaze na naspramnim stranama na udaljenosti od najmanje 50m;
 • Takmičenja će biti organizovana bez publike a svi prateći članovi  takmičara i timova u obavezi su da nose zaštitne maske i drže propisanu medjusobnu distancu;
 • Svakom članu organizacionog tima će na dan angažovanja biti merena temperatura beskontaktnim toplomerom;
 • Svakom takmičaru na dan takmičenja biće merena temperatura beskontaktnim toplomerom;
 • Ukoliko se tokom pripreme i realizacije takmičenja posumlja da bilo ko od učesnika ispoljava simptome COVID-19 ta osoba će odmah biti izolovana u zaseban za to predvidjen prostor i dežurni lekar će odmah kontaktirati adekvatne zdravstvene ustanove;
 • Takmičari su dužni da prilikom registracije, preuzimanja startnih paketa i ostavljanja opreme nose zaštitne maske, drže distancu od 2m i poštuju zakazanu satnicu za preuzimanje paketa i ostavljanje opreme;
 • U takmičarskoj zoni biće postavljane informativno obaveštavajuće table sa upozorenjima i savetima o poštovanju angažovanih mera zaštite i distance.
 • U zoni izmene biće obezbedjena distanca od bar 1,5m a gde je moguće i 2m;
 • Na startu takmičenja takmičari će biti podeljeni u grupe do 30. Ukoliko ima više takmičara organizovaće se više startnih grupa;
 • Na segmentu bicikla, takmičari su u obavezi da drže distancu od sledećeg takmičara na najmanjoj distanci od 10 metara u dužinu i 3 metara širine (draft zona);
 • Na ceremoniji dodele medalja, takmičaru će medalja biti uručena na pladnju a on će je sam staviti oko vrata;
 • Preporučuje se svim učesnicima u takmičenju da u toku puta do takmičenja, u prevoznom sredstvu nose maske i da, ukoliko je moguće, drže bezbednu distancu.
Podeli vest