1.1. Podaci o firmi

Naziv: Sportsko udruženje „11TRI“

Adresa: Ada Ciganlija bb, 11000 Beograd, Srbija

Delatnost: Delatnost sportskih klubova

PIB: 104142991

Matični broj: 17649248

Adresa web mesta: https://11tri.com/

Kontakt telefon: 066 5408312

Kontakt email: registration@11tri.com

1.2. Uslovi kupovine

Na web portalu www.11tri.com korisnici imaju mogućnost uplate startnine za ‘‘Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu poludistanca 11Tri Belgrade’’ i ‘‘11Tri triatlon – olimpijska distanca Srebrno jezero’’ koje organizuje Sportsko udruženje „11TRI“. Cene startnina za učestvovanje na događajima su izražene u dinarima i iskazane su u bruto iznosu (sa svim pripadajućim porezima). Plaćanje registracije za događaje može se izvršiti online plaćanjem platnim karticama. Nakon uspešnog plaćanja kupac će na mejl adresu dobiti potvrdu o uspešnom plaćanju koji je potrebno da sačuva kao dokaz o registraciji. U slučaju da je kupac uspešno izvršio registraciju a nije dobio potvrdni email, neophodno je da nas kontaktira putem mejla ili kontakt telefona.

Prilikom registracije za događaje koje organizuje Sportsko udruženje „11TRI“ kupci su u obavezi da prihvate sledeću izjavu:

Ovom izjavom potvrđujem da dobrovoljno i samoinicijativno učestvujem na TRIATLON trci: ‘‘Otvoreno prvenstvo Srbije u triatlonu poludistanca 11Tri Belgrade’’ / ‘‘11Tri triatlon – olimpijska distanca Srebrno jezero’’ organizovanoj od strane Sportsko udruženje „11TRI“(Ada Ciganlija bb, 11000 Beograd, Srbija – u daljem tekstu SU11TRI). Sa ličnom odgovornošću izjavljujem da je moja dobrovoljna odluka da učestvujem u pomenutom događaju, imajući u vidu eventualne posledice, da sam uradio/la sve neophodne lekarske preglede koji dokazuju da sam spreman/na i zdrav/a da učestvujem u pomenutim sportskim aktivnostima. Izričito izjavljujem i prihvatam da SU11TRI ne može potvrditi moj zdravstveni status i/ili moju sposobnost da vežbam i učestvujem u navedenim aktivnostima. U slučaju povrede, saglasan sam da mi dežurna medicinska ekipa ukaže medicinsku pomoć i po potrebi transportuje u zdravstvenu ustanovu po njihovom izboru. Preuzimam punu odgovornost za bilo kakvu štetu ili povrede (novčane ili druge prirode) u toku i/ili zbog mog učešća u pomenutim aktivnostima i/ili iz bilo kog drugog razloga, i izričito izjavljujem da se SU11TRI izuzima i ne tereti u slučaju takvih oštećenja ili povreda. Osim toga, izričito izjavljujem da prihvatam i ovim putem dajem SU11TRI moju saglasnost za moje fotografisanje, snimanje video materijala sa mojim pojavljivanjem, pominjanje mog imena i korišćenje foto i video materijala sa događaja u bilo kojim medijima, bilo koje vrste i/ili bilo kojim društvenim mrežama po izboru SU11TRI u cilju promocije gore pomenutih događaja. Prihvatam da SU11TRI prikupi i obradi moje lične podatke u skladu za važećim zakonom.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje prihvatilac platnih kartica, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Ukoliko kupac nakon četrnaest dana od dana uplate startnine odustane od učestvovanja na događaju za koji je uplatio startninu, organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava.

1.3. Privatnost ličnih podataka

Zaštita ličnih podataka na internet stranici prodavca Sportsko udruženje „11TRI“.

Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni. Ne zahtevamo od vas da nam pošaljete te podatke kako bismo vam omogućili pristup na našoj stranici i ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je zaista potrebno za učestvovanje u nekoj aktivnosti na nasoj stranici.

Lične podatke prvenstveno prikupljamo kako bismo vam mogli poslati izmene i novosti elektronskom poštom, poslati publikacije, brošure i drugi reklamni materijal i odgovoriti na Vaša pitanja ili savete.

Ne prodajemo, ne prenosimo, ne otkrivamo podatke koje prikupimo na našim web stranicama nikome izvan Sportsko udruženje „11TRI“. bez Vaše dozvole, osim (1) u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja naših zakonskih obaveza, (2) u slučajevima propisanih zakonom, (3) u slučajevima kada je to potrebno radi zaštite Vašeg života ili telesnog integriteta, a Vi niste u mogućnosti dati svoj pristanak za obradu Vaših ličnih podataka, (4) u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu, (5) u slučajevima kada ste Vi sami objavili te podatke (6) u slučaju kada je to potrebo radi realizacije ugovora zbog kojeg su podaci uzeti kao i u slučaju promocije dogadjaja zbog kojeg su podaci uzeti. 

Sportsko udruženje „11TRI“ ne sakuplja podatke maloletnih osoba. Ukoliko ste maloletni, molimo Vas da nam ne šaljete bilo kakve lične podatke o sebi, što uključuje Vaše ime, prezime, adresu prebivališta, broj telefona ili e-mail adresu. Prenošenje ličnih podataka od strane maloletnika ne bi se smelo odvijati bez odobrenja roditelja ili staratelja. Ukoliko bi usprkos tome usledilo uspostavljanje kontakta na inicijativu maloletne osobe, u slučaju prenošenja ličnih podataka od strane maloletne osobe, prodavac Sportsko udruženje „11TRI“ izričito odbija primanje bilo kakvih zahteva materijalne ili nematerijalne prirode koji proizlaze iz obrade takve namere kontakta.

Možete u svako doba zatražiti pregled svih ličnih podataka koje smo od vas dobili. Možemo na Vaš zahtev ažurirati, ispraviti ili brisati te podatke (ako se dotični podaci još uvek nalaze u našim bazama podataka), ili ubuduće prestati koristiti te podatke. Ako želite ostvariti to pravo, jednostavno nam se javite.

Slanjem ličnih podataka prodavcu Sportsko udruženje „11TRI“ ispitanik se ne odriče prava koja su zagarantovana propisanim zakonima Republike Srbije kojima se štite lični podaci, a posebno prava da zatraži ispravku ili brisanje vlastitih ličnih podataka iz naše baze ako su isti nepotpuni, netačni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama propisanih zakona Republike Srbije.

Sve informacije se čuvaju na sigurnom a vaši podaci mogu biti korišćeni isključivo za komunikaciju sa vama kao i objavljivanje imena i prezimena na startnim listama za događaje koje organizujemo.

1.4. Politika kolačića (cookies)

Kolačići su informacije koje web stranica koju posećujete šalje vašem računaru u svrhu poboljsavanja Vašeg korisničkog iskustva i potreba. Kolačići čuvaju informacije koje ste Vi podesili za Vašu pretragu kao što su jezik, adresa, e-mail, ili podaci o ličnosti, i pamte ih svaki put kada se ponovo vratite na istu stranicu.

Ovim informacijama ili bilo kojim drugim datotekama iz vašeg računara ni jedan sajt ne može da pristupi ukoliko Vi to ne omogućite na vašem računaru. Pomenute informacije koje web stranica šalje Vašem računaru Vama nije vidljiva, a takođe možete i da promenite postavke internet pretraživača da sami birate da li želite da čuvate kolačiće ili da ih odbijete.

Kako se brišu kolačići?

Sve postavke kolačića i informacije o istim možete pronaći u podešavanjima Vašeg internet pretraživača.

1.5. Opšte odredbe 

Sportsko udruženje „11TRI“ zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom ili izmenama pozitivnopravnih propisa vrši izmene ovih Opštih uslova, o čemu na uobičajan način obaveštava Korisnike, kao i pravo da menja ponudu. Na kupovinu putem Sportsko udruženje „11TRI“ -internet prodavnice primenjivaće se u potpunosti odredbe važećeg Zakona o elektronskoj trgovini, Zakona o zaštiti potrošača, Zakona o zaštiti podataka i ostalih zakona koji regulišu materiju koja je predmet ovih Opštih uslova.

Sportsko udruženje „11TRI“ može promeniti sadržaj ovog sajta ili usluge i cene navedene na sajtu u bilo koje vreme i bez prethodnog upozorenja.

1.6. Zaštita podataka o finansijskoj transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.7. Izjava o konverziji

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama  u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

1.8. Povraćaj sredstava

Potrošač-kupac može ostvariti pravo na povraćaj sredstava samo ukoliko je najkasnije u roku od 14 dana od dana izvršene uplate zahtevao povraćaj novca. Nakon isteka navedenog perioda Kupac nema pravo na povraćaj sredstava.  Kupcu se vraćaju sredstva koja je uplatio umanjena za iznos bankarskih provizija i troškova. 

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Sportsko udruženje „11TRI“ je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dinacard metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika platne kartice.